Στη σελίδα Πέμπτη τάξη --> Power Point --> E1 έχουν ανέβει οι παρουσιάσεις του Ε1. Λίγη υπομονή και για το άλλο τμήμα.