Στη σελίδα Πέμπτη τάξη --> Power Point --> E1 έχουν ανέβει οι παρουσιάσεις του Ε1. Λίγη υπομονή και για το άλλο τμήμα.
Βασίλης
1/5/2012 04:31:53 am

Είναι έτοιμες και του Ε2. Δείτε σχετικό post

ReplyLeave a Reply.